Либерализация, ведущая в

В канун Международного дня солидарности трудящихся, настоятельно рекомендую к прочтению УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 504/2011, опубликованный на официальном сайте главы государства: http://www.president.gov.ua/docs/283_1.pdf

3.2. Завершення рекапіталізації за рахунок державних коштів, реорганізації або ліквідації банків, що втратили платоспроможність під час кризи

3.2.1. Подання у разі потреби Експертно- аналітичній раді з питань участі держави у капіталізації банків пропозицій щодо капіталізації та/або докапіталізації банків за рахунок державних коштів С.Арбузов (за згодою) Ф.Ярошенко протягом року

3.3.1. Проведення процедури закупівлі послуг фінансового радника, який залучатиметься до розроблення і реалізації стратегії приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава Ф.Ярошенко квітень

3.3. Розроблення і реалізація державної стратегії стосовно державних фінансових установ і банків, у яких держава набула істотної участі в результаті рекапіталізації

3.3.2. Розроблення фінансовим радником з питань реструктуризації та рекапіталізації банківського сектору України стратегії приватизації банків, у капіталізації яких узяла участь держава Ф.Ярошенко відповідно до строків, визначених у договорі з фінансовим радником

3.20. Стимулювання збільшення обсягів операцій на організованому сегменті фондового ринку шляхом продажу на фондовій біржі пакетів акцій розміром до 25 відсотків статутного капіталу приватизованих об’єктів

3.20.1. Продаж на фондових біржах державних пакетів акцій розміром до 25 відсотків статутного капіталу приватизованих об’єктів О.Рябченко протягом року

5.1. Розмежування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена)

6.2.1. Розроблення проекту Закону України щодо поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником С.Тігіпко вересень 6.2. Поступовий перерозподіл ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником

6.4.1. Проведення інвентаризації пенсійних пільг на предмет їх обгрунтованості С.Тігіпко вересень 6.4. Скорочення пільг, у тому числі скасування необгрунтованих пільг щодо дострокового виходу на пенсію та із сплати внесків на пенсійне страхування 6.4.2. Розроблення проекту Закону України стосовно скорочення пільг щодо дострокового виходу на пенсію та із сплати внесків на пенсійне страхування С.Тігіпко жовтень

6.6. Створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення

Удосконалення системи управління освітою 7.1. Здійснення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти 7.1.1. Розроблення проекту Закону України про вищу освіту (нова редакція), передбачивши, зокрема, надання провідним вищим навчальним закладам реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи, посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів

7.3. Оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти (створення освітніх округів, оптимізація мережі шкіл; реформування системи інтернатних закладів; завершення процесу передачі функцій з оперативного управління професійно-технічними навчальними закладами на місцевий рівень зі збереженням державної форми власності; утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів)

7.4. Розроблення нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та професійно- технічної освіти

8.1. Уніфікація (на принципах адресності та з урахуванням доходів громадян) підходів до надання всіх видів соціальної допомоги (за винятком допомоги при народженні дитини, допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та на дітей-інвалідів)

8.2. Запровадження методів непрямої оцінки доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки

8.3. Урахування рівня доходів під час надання всіх видів пільг (крім пільг для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною)

8.4. Використання електронної соціальної картки як інструмента для підвищення адресності пільг та соціальної допомоги

13.3. Ліквідація перехресного субсидування

13.7. Проведення поетапної приватизації енергорозподільних і теплових енергогенеруючих компаній з метою залучення інвестицій для модернізації їх потужностей

13.9. Підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів електроенергії

13.11. Підвищення ефективності управління державними енергетичними 13.11.1. Корпоратизація Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

14.1.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля

14.2. Поетапне припинення субсидування операційних витрат державних шахт разом зі збільшенням фінансування на працевлаштування та соціальну підтримку працівників

14.3. Забезпечення процесу приватизації вугільних підприємств

15.9. Планомірне приведення цін на природний газ та тарифів на його транспортування, зберігання, розподіл і постачання для споживачів до економічно обґрунтованого рівня

16.1. Поступове приведення тарифів на житлово- комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обгрунтовані витрати і інвестиційну складову, та впровадження стимулюючої моделі тарифоутворення

16.2. Посилення відповідальності за безквитковий проїзд у міському транспорті

17.6. Скасування пільгових тарифів на вантажні перевезення

17.7. Реформування системи тарифоутворення

18.1. Створення прозорого ринку землі, розроблення ефективного механізму обороту земель сільськогосподарського призначення

18.6. Відмова держави від адміністративного втручання в ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, використання антимонопольного законодавства в разі різкого коливання цін на сільськогосподарську продукцію

18.14. Відмова держави від обмеження експорту сільськогосподарської продукції

18.15. Оптимізація кількості аграрних вузів; інтеграція наукових та освітніх установ аграрного напряму.

Для любителей этого дела

Называется план очень сильно "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Жаль, что не пишут как называется эта держава, которую строят? В сравнении с этим сценарием даже аргентинский покажется детской сказкою.

вКонтакте | в FaceBook | в Одноклассниках | в LiveJournal | на YouTube | Pinterest | Instagram | в Twitter | 4SQ | Tumblr | Telegram

All Rights Reserved. Copyright © 2009 Notorious T & Co
События случайны. Мнения реальны. Люди придуманы. Совпадения намеренны.
Перепечатка, цитирование - только с гиперссылкой на https://fromdonetsk.net/ Лицензия Creative Commons
Прислать новость
Reklama & Сотрудничество
Сообщить о неисправности
Помочь
Говорит Донецк